Duuk +31 657 546 136 | Wim +31 657 889 578

Belangrijke tips voor het water geven aan bomen en planten

 

Watergeven aan middelgrote tot grote bomen en heesters blijkt in de praktijk nogal eens vragen op te roepen. Daarom geven we in deze blog een aantal belangrijke tips!

Bij verschillende bezoeken aan projecten tijdens droge en warme perioden krijgen we veel vragen over het watergeven van middelgrote en grote bomen. Het verzorgen van uw onlangs aangeschafte beplanting is van levensbelang. Om u een leidraad te bieden voor de verzorging, bij deze een advies van The Green Contractors:

“Het is beter om 1 x langdurig te bewateren dan elke dag proberen alle beplanting nat te maken.”

Dit bericht is bedoeld als richtlijn en ondersteuning:

8 tips voor het geven van water aan hagen van 150cm en hoger met kluiten van 50cm en groter:

1. Druppelleiding. Bij hagen hoger dan 250cm een dubbele leiding leggen, voor en achter de haag.  2. De leiding tegen de stam van de planten leggen. 3. Kluiten laten volzuigen als een spons, dwz langdurig watergeven, en daarna in een aantal dagen de kluit weer droog laten worden. In het algemeen is de richtlijn 1 nacht ( 10 uur achterelkaar)  iedere 10 dagen aanzetten. 4. Zeker niet elke dag watergeven, hierdoor blijft de bovenkant van de kluit te nat, en kan de onderkant van de kluit droog blijven. Hierdoor gaat de plant niet goed nieuwe wortels maken en zal dan verzwakken!
5. Zodra de dagen weer korter worden in oktober dit afbouwen naar 1 x in de maand en in november stopzetten. E.e.a. afhankelijk van het weer. Ondanks regen kan bij wintergroene hagen de kluiten droog blijven. 6. Bij zware klei grond altijd de grondstructuur controleren op waterstand en hierop de interval van de beregening aanpassen 7. Belangrijk ! Beter langdurig 1x watergeven, dan dagelijks een beetje.. !! 8. Zorg dat er voldoende druk op de druppelleidingen staat en niet een te grote hoeveelheid aan lengte aan-elkaar verbinden. Beter is dan om meerdere aansluitingen te maken.

Belangrijke tips voor het geven van water aan solitaire bomen, coniferen en grote heesters

Kluitmaten vanaf 80cm tot 180cm kunt u het beste als volgt water geven : 3 x een ring boven de kluit en om de boom leggen aan druppelleiding 1 nacht iedere 10 dagen aanzetten, (zie boven bij hagen). Indien geen druppelleiding : Walletje grond maken buiten de kluit. Tuinslang erin leggen en aanzetten, net iets meer dan druppelen. Dit doe je 1 nacht in de 10 dagen. Bij zeer natte weersomstandigheden bij bladverliezende bomen kun je de interval groter maken naar 1 x in de 14 dagen. E.e.a. afhankelijk van de grondslag. Bij zware kleigrond altijd de grondstructuur controleren op waterstand, en hierop de interval van de beregening aanpassen. Bij wintergroen zie boven.

Wilt u ook aan de slag met de tuinbeplanting voor uw nieuwe tuin of voor tuinrenovatie?

Zijn er vragen naar aanleiding bovenstaande? Aarzel niet en neem contact met ons op